รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม
858/10 ถ.เจตน์จำนง   ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 038-282533 เบอร์แฟกส์ 038-282533


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :