Welcome to Indhapanya Watyaiindharam School
News
18/08/2021
05/03/2021
26/02/2021
05/02/2021
04/01/2021
13/08/2020
14/07/2020
12/06/2020
24/05/2020
20/05/2020
Activity
Education News
Webboard
Topic Date
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H (125/0) 23 มี.ค. 64
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H (128/0) 23 มี.ค. 64
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H (123/0) 23 มี.ค. 64
การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ (2906/2) 29 ส.ค. 62
การรายงานผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ แบบ 3Pe Modern โดยใช้กิจกรรมการละเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ ทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2316/2) 29 ส.ค. 62
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1699/0) 23 ก.ค. 61
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย ไพรินทร์ เสนหล้า ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุ (1382/0) 23 ก.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (541/0) 23 ก.ค. 61
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์จากหลอดดูดน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (1739/5) 14 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผู้วิจัยนายเฉลิม โคตรรัตน์ (1761/3) 28 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Calendar
Not found !
รับเรื่องร้องเรียน
Link