ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมที่ 1)ณ ห้องเจปาร์คฮอล์ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,08:54   อ่าน 19 ครั้ง