ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสฤษดิ์พร เกิดบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี และว่าที่ร้อยตรีหญิงภูริชญา ยิ้มแย้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์เข้าตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) ณ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,08:59   อ่าน 17 ครั้ง