ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และคุณลักษณะค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรีย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,19:18   อ่าน 27 ครั้ง