ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมที่ 2) การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ห้องเรียน ผ่านโปรแกรม zoom meeting
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,19:26   อ่าน 472 ครั้ง