ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 สู่การปฏิบัติ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม (อ่าน 10) 16 พ.ค. 66
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม (อ่าน 10) 16 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 144) 11 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 108) 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 111) 17 มี.ค. 66
ประกวดราคาซื้อโครงการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 136) 14 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 520) 07 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 571) 15 ส.ค. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 515) 29 พ.ค. 65
โครงการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 802) 06 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนMEP) ปีการศึกษา2565 (อ่าน 620) 05 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทารามเรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1038) 04 ก.พ. 65
ประกาศเทศบาลเมืองชลบุรีเรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันเปิดเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี (อ่าน 1610) 06 ม.ค. 65
ขอเชิญร่วมตอบคำถามสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีการศึกษา2564 (อ่าน 47) 18 ส.ค. 64
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นเอกสาร การรับสมัครนักเรียน (อ่าน 1133) 05 มี.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยครูทัศนีย์ กองฟั่น รายงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน (อ่าน 910) 26 ก.พ. 64
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เปิดรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1064) 05 ก.พ. 64
ลิงค์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำกรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 66) 04 ม.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 (อ่าน 979) 13 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เรื่องรับสมัครครูจ้างสอน ปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการ (อ่าน 1009) 14 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแยกตามห้องเรียน (อ่าน 946) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 1070) 24 พ.ค. 63
โครงการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (อ่าน 931) 20 พ.ค. 63
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนใหม่ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อม ชั้นประถมศึ (อ่าน 953) 01 พ.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 849) 30 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการต่างๆ สำหรับนักเรียนใหม่และทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ (อ่าน 876) 30 เม.ย. 63
ประกาศ ผลการเรียนสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 972) 31 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีก (อ่าน 900) 27 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการเตรียมความพร้อม และการรับมอบตัว (อ่าน 971) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องสถานศึกษาขอเลื่อนการมอบตัวเด็กชั้นอนุบาล (อ่าน 715) 18 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงการรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 790) 17 มี.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (อ่าน 788) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 684) 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 803) 11 ก.พ. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (อ่าน 807) 04 ต.ค. 62
ประกวดราคาซื้อโครงการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทา (อ่าน 999) 05 เม.ย. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 905) 05 เม.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (อ่าน 1274) 03 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 1039) 15 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 1175) 15 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรครูจ้างสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) (อ่าน 1217) 19 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1389) 04 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 1027) 25 เม.ย. 61
ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1243) 25 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 1270) 25 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อ่าน 1303) 05 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1516) 24 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1357) 07 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1434) 13 ก.พ. 60