ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม

รับสมัครนักเรียนระดับประถมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

 

1.กำหนดการรับสมัคร

      วันที่ 1-28  กุมภาพันธ์  2561

2.ประเมินความพร้อม

      วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ อาคาiอินทปัญญาฯ 4

3.ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความพร้อมและมอบตัวนักเรียน

       วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารอินทปัญญาฯ 4 (ชั้น 2)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร

       1.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

       2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และบุตร

         (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ต.บางปลาสร้อย ต.บ้านโขด ต.มะขามหย่ง)

       3.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  นำหลักฐานการเปลี่ยนแนบมาด้วย

สถานที่รับสมัคร

      อาคารอินทปัญญาฯ 4 (ชั้น 2)

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 720 ครั้ง