กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางทัศนีย์ กองฟั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต ทวีพงศ์ บุญถนอม
ครูชำนาญการ

นายอภิรัตน์ เดชชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นายปุญญพัฒน์ ขันเพรช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1