ผู้บริหาร

นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2016
ปรับปรุง 16/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 536788
Page Views 752811
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
2 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 038158883
5 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
8 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038443967 , 038446281-3
9 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 038444544
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง 038119394
14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) หนองชาก บ้านบึง 0876037939
25 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038485380
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง 038-192739
30 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
31 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
37 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
40 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 038-160467
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่ 033-003733
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 038 218072 - 3
45 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
50 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
51 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ 038168161
54 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 038190004
55 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
56 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
57 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี 038 - 743 -513 ถึง 20 ต่อ 111 เบอร์มือถือ 081 - 868 - 7956
58 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
60 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี 0-38055536
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038278788
71 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-282533
73 โรงเรียนเทศบาล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038111213
74 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
82 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0 3805 5926
83 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-5659
85 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
93 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี 038476409
112 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0 3821 5142
116 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
117 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี
122 โรงเรียนนานาชาติเดอะซิตี้(MISB) อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 038-397425
124 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
129 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 038113719
131 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
132 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 038392718
133 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
134 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
135 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
136 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
138 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
139 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
140 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี