เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผู้วิจัยนายเฉลิม โคตรรัตน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E) เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผู้วิจัย นายเฉลิม โคตรรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 82.33/80.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยความสำคัญที่สถิติที่ 0.5 และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
IP : 113.53.60.99
โพสเมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2561,18:03 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
Oukouy
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ
โพสโดย : Oukouy
IP : 118.174.64.136
โพสเมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561,09:21 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
Oukouy
โพสโดย : Oukouy
IP : 118.174.64.136
โพสเมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2561,09:19 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครูอรทัย
รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนน่าสนใจ เหมาะสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นม.2 และนำมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริง
โพสโดย : ครูอรทัย
IP : 223.24.104.242
โพสเมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2561,13:37 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: