ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย ไพรินทร์ เสนหล้า ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุ
โพสโดย
ติง
KRUTING_2514@hotmail.com
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โพสโดย : ติง
IP : 223.24.189.9
โพสเมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2561,19:13 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :